โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก สำหรับผู้เป็นเบาหวาน

รายการ ราคา
(ยาเม็ด) เดือนที่ 1 ดูรายละเอียด 13,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ
(ยาเม็ด) เดือนที่ 2 ดูรายละเอียด 13,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ
(ยาเม็ด) เดือนที่ 3 ดูรายละเอียด 13,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ
(ยาฉีด) เดือนที่ 1 ดูรายละเอียด 9,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
(ยาฉีด) เดือนที่ 2 ดูรายละเอียด 9,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
(ยาฉีด) เดือนที่ 3 ดูรายละเอียด 12,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

(ยาเม็ด) เดือนที่ 1

ราคา 13,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

(ยาเม็ด) เดือนที่ 2

ราคา 13,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

(ยาเม็ด) เดือนที่ 3

ราคา 13,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

(ยาฉีด) เดือนที่ 1

ราคา 9,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

(ยาฉีด) เดือนที่ 2

ราคา 9,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

(ยาฉีด) เดือนที่ 3

ราคา 12,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ