ครอบฟัน (Crowns)

เริ่มต้นที่ 10,000 .-

รักษารากฟัน

เริ่มต้นที่ 6,000 .-

Navavej Member Card

เริ่มต้นที่ 3,000 .-

Forever 21 Program

เริ่มต้นที่ 49,000 .-