โปรแกรมตรวจต้อหิน

เริ่มต้นที่ 2,990 .-

การผ่าตัดต่อมทอนซิล

เริ่มต้นที่ 59,000 .-

โปรแกรมฝากครรภ์

เริ่มต้นที่ 16,500 .-