โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก สำหรับผู้เป็นเบาหวาน ((ยาฉีด) เดือนที่ 2)

 • Physical Examination (พบแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและแมแทบอลิซึม)
 • Rehablitation program (โปรแกรมการออกกำลังกาย แนะนำ โดยนักกายภาพ)
 • Consult Dietitian (ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยนักกำหนดอาหาร)
 • ยาฉีด 0.50 mg (1 ด้าม)
 • Nuring Service Fee (ค่าบริการพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก)
 • Hospital Service Fee (ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป)

ศูนย์อายุรกรรม (Internal Medicine Center)

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์อายุรกรรม 02-483-9999
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 9,500 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+