โปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้เป็นเบาหวานหรือ BMI > 30 ((ยาเม็ด) เดือนที่ 1)

โปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้เป็นเบาหวาน หรือ BMI>30 (น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐาน)

รายละเอียด

 • Physical Examination (พบแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและแมแทบอลิซึม)
 • Physical Examination & Home Program Suggestion (ประเมินความพร้อมด้านร่างกาย โดยนักกายภาพ)
 • Rehablitation program (โปรแกรมการออกกำลังกาย แนะนำ โดยนักกายภาพ)
 • Consult Dietitian (ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยนักกำหนดอาหาร)
 • ยาเม็ด 3 mg (15 เม็ด)
 • ยาเม็ด 7 mg (15 เม็ด)
 • Nuring Service Fee (ค่าบริการพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก)
 • Hospital Service Fee (ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป)

 

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ (Diabetic & Endocrine Center)

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 13,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

-
+