การผ่าตัดต่อมทอนซิล

รายการ ราคา
การผ่าตัดต่อมทอนซิล 2 วัน 1 คืน Tonsillecttomy ดูรายละเอียด 59,000 บาท จองแพ็กเกจ
การผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ (3 วัน 2 คืน) Tonsillectomy with Adenoidectomy ดูรายละเอียด 65,000 บาท จองแพ็กเกจ

รายการ

การผ่าตัดต่อมทอนซิล 2 วัน 1 คืน Tonsillecttomy

ราคา 59,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

การผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ (3 วัน 2 คืน) Tonsillectomy with Adenoidectomy

ราคา 65,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ