การผ่าตัดต่อมทอนซิล (การผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ (3 วัน 2 คืน) Tonsillectomy with Adenoidectomy)

ลูกเจ็บคอ มีไข้สูง กลืนลำบากบ่อย อย่าปล่อยให้เป็น…ทอนซิลอักเสบ เรื้อรัง

 

ต่อมทอนซิลอักเสบ เป็นปัญหาได้ทั้งเด็กแลผู้ใหญ่ พบมากในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี เมื่อเป็นเรื้อรัง อาจจะเป็นสาเหตุให้ขาดเรียนบ่อย เรียนไม่ทันเพื่อน หากไม่ได้รับการรักษาที่รวดเร็วอาจเกิดภาวแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

 

อาการ

 • มีไข้สูง หนาวสั่น
 • อ่อนเพลีย หมดแรง เบื่ออาหาร
 • เจ็บคอ โดยเฉพาะเวลากลืนอาหารหรือน้ำลาย
 • บวม แดง อาจพบหนองที่ต่อมทอนซิล
   

ทอนซิลอักเสบ รักษาเร็ว ลดการอักเสบเรื้อรัง

 

ศูนย์หู คอ จมูก (Ear Nose & Throat Center)

 • ราคารวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าแพทย์เยื่ยมผู้ป่วยใน และค่าบริการพยาบาล
 • ราคารวมค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (Pathology) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุไว้
 • ราคารวมค่าห้องพักเดี่ยวมาตราฐาน ค่าบริการ และค่าอาหาร ตามวันที่กำหนด
 • ราคายังไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัย ค่าประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด
 • ราคายังไม่รวมค่ายากลับบ้าน ค่ายาประจำตัว ค่าการรักษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแลเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการขายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 65,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566