การผ่าตัดทำเส้นเลือดฟอกไตเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคไต

รายการ ราคา
การผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต ใช้เส้นเลือดจริงผู้ป่วย (ผู้ป่วยนอก) ดูรายละเอียด 33,000 บาท จองแพ็กเกจ
การผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต ใช้เส้นฟอกไตแบบเส้นเทียม (2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียด 99,000 บาท จองแพ็กเกจ

รายการ

การผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต ใช้เส้นเลือดจริงผู้ป่วย (ผู้ป่วยนอก)

ราคา 33,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

การผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต ใช้เส้นฟอกไตแบบเส้นเทียม (2 วัน 1 คืน)

ราคา 99,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ