การผ่าตัดทำเส้นเลือดฟอกไตเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคไต (การผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต ใช้เส้นฟอกไตแบบเส้นเทียม (2 วัน 1 คืน))

ศูนย์ไตเทียม (Dialysis Center)

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าบริการพยาบาลห้องผ่าตัด ค่ายา เวชภัณฑ์ ตามเงื่อนไขที่รพ.กำหนด
  • การผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต แบบใช้เส้นเลือดเทียม (AVG) คิดรวมค่าเส้นเลือดเทียมและค่าห้องเดี่ยวมาตราฐาน (Deluxe Room) 1 คืน
  • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

  • ค่าปรึกษาแพทย์ และค่าตรวจประเมินก่อนทำผ่าตัด
  • ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน ทั้งค่าแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการ
  • ไม่รวมค่ายากลับบ้าน

 

เวลาทำการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.  เวลาพิเศษกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ช.ม. โทร : 1507

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 99,000 บาท
ราคา 150,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567