การผ่าตัดริดสีดวง

รายการ ราคา
การผ่าตัดริดสีดวงแบบเปิด (2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียด 79,000 บาท จองแพ็กเกจ
การผ่าตัดริดสีดวง ด้วยคลื่นความถี่สูง (2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียด 99,000 บาท จองแพ็กเกจ
การผ่าตัดริดสีดวง ด้วยเครื่องเลเซอร์ (2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียด 99,000 บาท จองแพ็กเกจ

รายการ

การผ่าตัดริดสีดวงแบบเปิด (2 วัน 1 คืน)

ราคา 79,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

การผ่าตัดริดสีดวง ด้วยคลื่นความถี่สูง (2 วัน 1 คืน)

ราคา 99,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ

การผ่าตัดริดสีดวง ด้วยเครื่องเลเซอร์ (2 วัน 1 คืน)

ราคา 99,000 บาท
ดูรายละเอียด จองแพ็กเกจ