การผ่าตัดริดสีดวง (3 วัน 2 คืน)

คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่?

 • เข้าห้องน้ำนาน
 • ท้องผูกเรื้อรัง สลับท้องเสียบ่อย
 • นั่งนาน เบ่งแรงขณะขับถ่าย
 • ใช้ยาระบายบ่อยโดยไม่จำเป็น
 • ถ่ายเป็นเลือด

 

นี้คือปัจจัยเสี่ยง….โรคริดสีดวงทวาร

หากพบว่าเป็นมาก แพทย์จะพิจารณาด้วยการรักษาด้วยยา หรือการผ่าตัด

 

ศูนย์ศัลยกรรม (General Surgery Center)

 • รวมค่าแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
 • รวมค่าห้องผ่าตัด ค่าบริการ และค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผ่าตัด
 • รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ ตามวันนอนที่กำหนด
 • รวมค่าห้องพักมาตรฐาน ค่าอาหาร และค่าบริการ ตามวันนอนที่กำหนด
 • ไม่รวม ค่าตรวจวินิจฉัยทั้งก่อน และหลังการผ่าตัด กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ
 • รายละเอียดการให้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ รพ.นวเวช โทร. 02 483 9999
 • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
 • สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ระยะเวลาการขาย - 30 มิถุนายน 2566

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 65,000 บาท

** หมดเขต 30 มิถุนายน 2566