การผ่าตัดริดสีดวง (การผ่าตัดริดสีดวง ด้วยคลื่นความถี่สูง (2 วัน 1 คืน))

รพ.นวเวช ได้นำนวัตกรรมการผ่าตัดริดสีดวงสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ด้วยเทคนิคการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง หรือ RFA (Radiofrequency ablation) ไปจี้บริเวณหลอดเลือด ที่มาเลี้ยงริดสีดวง เพื่อทำให้ริดสีดวงฝ่อและยุบไป วิธีนี้ทำให้ผู้ป่วย รู้สึกเจ็บน้อย แล:พื้นตัวไวกว่าการผ่าตัดแบบปกติ หลังการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ เพทย์จะพิจารณาการรักษาแบบผ่าตัดร่วมด้วย

 

ปัจจัยเสี่ยง…โรคริดสีดวงทวาร หากพบว่าเป็นมาก ควรรับการปรึกษาจากแพทย์ เพื่อพิจารณาการรักษา หรือการผ่าตัด

 • เข้าห้องน้ำนาน
 • ท้องผูกเรื้อรัง สลับท้องเสียบ่อย
 • นั่งนาน เบ่งแรงขณะขับถ่าย
 • ใช้ยาระบายบ่อยโดยไม่จำเป็น
 • ถ่ายเป็นเลือด

 

ศูนย์ศัลยกรรม (General Surgery Center)

 • รวมค่าแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
 • รวมค่าห้องผ่าตัด ค่าบริการ และค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผ่าตัด
 • รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ ตามวันนอนที่กำหนด
 • รวมค่าห้องพักมาตรฐาน ค่าอาหาร และค่าบริการ ตามวันนอนที่กำหนด
 • ไม่รวม ค่าตรวจวินิจฉัยทั้งก่อน และหลังการผ่าตัด กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ
 • รายละเอียดการให้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
 • โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ รพ.นวเวช โทร : 1507
 • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
 • สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 99,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567