การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy)

รายการ ราคา
การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบตรง ดูรายละเอียด 14,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบยืดหยุ่น ดูรายละเอียด 18,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบตรง

ราคา 14,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบยืดหยุ่น

ราคา 18,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ