การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) (การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบตรง)

การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของท่อปัสสาวะ เยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อ เรียกว่า Cystoscope มีทั้งแบบที่ยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) และแบบตรง (Rigid cystoscope) ทั้งสองแบบจะมีช่องพิเศษที่สามารถใส่อุปกรณ์ชิ้นเล็ก เพื่อเข้าไปตรวจวินิจฉัย รักษาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ ใช้เวลาตรวจประมาณ 15 - 30 นาที 

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • ปัสสาวะมีเลือดปน กลั่นปัสสาวะไม่อยู่
 • อาการปวดขณะปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากโต หรือท่อปัสสาวะตีบ
 • กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อบ่อย
 • ตรวจประเมินหาสาเหตุของการติดเชื้อ การบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ

 

 

ศูนย์ศัลยกรรม (General Surgery Center)

 • รวมค่าศัลยแพทย์สำหรับทำหัตถการ และค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
 • รวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นเฉพาะรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • ไม่รวม ยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
 • ไม่รวม ค่าบริการตรวจประเมินก่อนและหลังทำหัตถการ
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้องพัก และค่าบริการอื่น จะคิดค่าบริการเพิ่มในอัตราปกติ
 • ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
 • สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 14,500 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

-
+