ศูนย์สุขภาพผู้หญิง โรงพยาบาลนวเวช เราให้บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ด้วยความใส่ใจ และบริการเฉพาะด้านนรีเวช ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางนรีเวชของสตรีในแต่ละช่วงวัยแบบครบวงจร โดยทีมสูตินรีแพทย์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

บริการด้านสูติกรรมและทารกในครรภ์

 • ตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และการวางแผนก่อนมีบุตร
 • บริการรับฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

การดูแลสุขภาพมารดา

 • ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดในการฝากครรภ์
 • ตรวจติดตามและดูแลร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น เมื่อพบปัญหาสุขภาพ

 

การดูแลสุขภาพทารกในครรภ์

 • ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ทุกครั้งเมื่อคุณแม่มาตรวจครรภ์
 • ตรวจความสมบูรณ์และคัดกรองความผิดปกติในอวัยวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 4D ที่ทันสมัย โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) อย่างน้อย 2 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ และอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านพันธุกรรมของทารกในครรภ์ด้วยการตรวจเลือดคุณแม่ (Cell-free fetal DNA)
 • ส่งตรวจน้ำคร่ำหรือตรวจเลือดจากสายสะดือทารก โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์
 • ให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล ทั้งการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอดรวมถึงการทำหมัน
 • อบรมโปรแกรมการเตรียมตัวคลอด และการดูแลบุตรหลังคลอด
 • ดูแลขณะรอคลอดโดยทีมแพทย์พยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ในบรรยากาศที่สงบ ปลอดภัย พร้อมเตียงรอคลอดที่ทันสมัย นุ่มสบาย สามารถปรับให้อยู่ใน อิริยาบถต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้เกิดความผ่อนคลาย
 • บริการคลอดแบบธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด ในห้องคลอดที่มีเครื่องมือทันสมัย สะอาด และปลอดภัย โดยทีมสูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และทีมพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดูแลให้การคลอดเป็นไปอย่างปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดคลอดในห้องคลอดได้ทันที 
 • ดูแลทารกแรกเกิด ทารกจะได้รับการดูแลทันที จากแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ ทำให้ทารกน้อยมีความปลอดภัยสูงสุด

 

บริการด้านนรีเวชกรรม

 • ตรวจและวินิจฉัยโรคทางนรีเวชในสตรีทุกวัย
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจหาเชื้อ HPV
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ดูแลสตรีในวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง)
 • อัลตราซาวด์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะอุ้งเชิงกรานสตรี
 • ตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูก โดยการส่องกล้องขยาย (Colposcopy) ตัดชิ้นเนื้อ และรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกก่อนระยะมะเร็ง
 • ให้ยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งนรีเวช
 • การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ผ่านทางหน้าท้องและผ่าตัดส่องกล้อง

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์
พญ.ศันสนีย์ อังสถาพร
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์
นพ.วิศรุต อภิกิจเมธา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์
นพ.เกษม เรืองรองมรกต
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์
พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - ระบบทางเดินปัสสาวะและผ่าตัดส่องกล้อง
ข้อมูลแพทย์
พญ.ชลิดา เรารุ่งโรจน์
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์
พญ.ภพรรัต ตันติวุฒิกุล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์
พญ.กมลรัตน์ มีโอภาสมงคล
สูติศาสตร์และนรีวิทยา-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ข้อมูลแพทย์
พญ.ทิพชนก นุตจรัส
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์
พญ.พิชามญชุ์ พิทักษ์ไพบูลย์กุล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์