เพราะดวงตาและการมองเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ศูนย์ตา โรงพยาบาลนวเวชจึงพร้อมดูแล และเอาใจใส่ดวงตาของท่านและบุคคลที่ท่านรักโดยสหสาขาวิชาชีพแบบครบวงจร ทีมแพทย์และบุคลากรด้านจักษุ ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาตาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ ได้รับการรักษาในระยะยาวตรงตามมาตรฐาน และได้รับการรักษาที่มีการวางแผน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เวลาทำการ

 • วันอาทิตย์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

การคัดกรองโรคตา 

 • ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาแห้ง ตาแดง กุ้งยิง ภูมิแพ้ที่ตา
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของดวงตา เช่น ตาบอดสี ภาวะสายตาผิดปกติ การมองเห็นสามมิติ โรคต้อหิน เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงขึ้นจอตา โรคที่จุดรับภาพชัดอันเกิดจากยา เช่น Hydroxychloroquine/Chloroquine โรคเส้นประสาทตาที่เกิดจากยารักษาโรคบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ยาโรคหัวใจ ยารักษาวัณโรค ยากดภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจลานสายตาเพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคต้อหิน ประกอบการสอบใบขับขี่ วินิจฉัย ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคหรือยารักษาโรคทางกาย วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคเส้นประสาทตา เนื้องอกหรือความผิดปกติในสมอง
 • วินิจฉัยความผิดปกติของจอประสาทตาโดยวิธี Fluorescein และ Indocyanine Green Angiography
 • ตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตร

 

จักษุวิทยาเฉพาะทาง

 • ต้อหินผู้ใหญ่และเด็ก
 • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
 • จอตาและวุ้นตา
 • เด็กและตาเข
 • ประสาทจักษุ
 • ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

 

การวินิจฉัยโรคตา

 • วัดระดับความสามารถในการมองเห็น
 • วัดค่าความดันภายในลูกตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสกระจกตา
 • วัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ
 • วัดค่าความหนาของกระจกตาแบบไม่สัมผัส
 • ถ่ายภาพจอประสาทตาและขั้วประสาทตา
 • วิเคราะห์โรคต้อหินและชั้นจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
 • วัดลานสายตา
 • วัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา พร้อมภาพถ่ายตัดขวางลูกตา
 • ฉีดสี Fluorescein และ Indocyanine Green เพื่อวินิจฉัยโรคจอตา

 

การรักษาโรคตา

 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาทั่วไป โรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังและอื่นๆ
 • การผ่าตัดต้อเนื้อและการผ่าตัดต้อกระจก

 

จักษุวิทยาเฉพาะทาง

 • ต้อหินผู้ใหญ่และเด็ก
  - การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต้อหินในผู้ใหญ่และเด็ก ทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
  - การวินิจฉัยและติดตามภาวะความดันตาสูง
  - การรักษาต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน
  - การรักษาต้อหินด้วยยาและเลเซอร์ รวมถึงเลเซอร์สำหรับมุมตาแคบ
  - การผ่าตัดต้อหินและการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำออกจากตา
  - การผ่าตัดต้อหินโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ (deep sclerectomy)
  - การผ่าตัดต้อหินทางเลือกแบบบาดเจ็บน้อย (microinvasive glaucoma surgery)
  - การวินิจฉัยโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรคต้อหิน เช่น ภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับ (obstructive sleep apnea) โดยศูนย์โรคการนอนหลับ (sleep lab)
   
 • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  1. การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระจกตาและผิวตาส่วนหน้า
  - โรคตาแห้งที่มีความซับซ้อนและโรคต่อมไขมันเปลือกตาผิดปกติ (meibomian gland dysfunction)
  - การติดเชื้อบริเวณลูกตาส่วนหน้า เช่น เยื่อตาอักเสบ กระจกตาติดเชื้อ
  - การอักเสบของลูกตาส่วนหน้า เช่น โรคภูมิแพ้ขึ้นตา โรคกระจกตาอักเสบ (peripheral ulcerative keratitis)
   

       2. การผ่าตัดรักษาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
        - การปลูกถ่ายกระจกตา (penetrating keratoplasty)
        - การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตา (limbal stem cell transplantation)
        - การปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรกที่ผิวตา (amniotic membrane transplantation)
        - การผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตาโดยไม่เย็บแผล
        - การผ่าตัดเนื้องอกที่ผิวตา (ocular surface tumor excision and reconstruction)
        - การผ่าตัดโรคเยื่อตาหย่อน (conjunctivochalasis correction)
        - การใส่เลนส์เสริม ICL (implantable posterior chamber collamer lens)

      3. หัตถการโรคกระจกตาและผิวตา
        - การอุดท่อน้ำตาในโรคตาแห้ง (punctal occlusion)
        - การรักษาต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน (meibomian gland expression and intervention)

 

 • จอตาและวุ้นตา
  - การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอตาและวุ้นตา เช่น จอตาฉีกขาด จอตาหลุดลอก เบาหวานขึ้นจอตา จุดภาพชัดบวม รูที่จุดภาพชัด พังผืดที่จอตา จอตาเสื่อม ขั้ว      ประสาทตาและจอตาอักเสบ วุ้นตาเสื่อม เลือดออกในวุ้นตา เส้นเลือดตาอุดตัน
  - การฉีดยาในวุ้นตาเพื่อการรักษา เช่น anti-VEGF สเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา
  - การรักษาด้วยเลเซอร์ เช่น เลเซอร์เบาหวานขึ้นจอตา เลเซอร์จอตาเฉพาะที่ เลเซอร์จุดภาพชัดบวม
  - การผ่าตัดจอตาและน้ำวุ้นตา
  - การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากด้านในลูกตา
   
 • เด็กและตาเข
  - การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก เช่น ต้อกระจกในเด็ก ความผิดปกติในส่วนหน้าของลูกตา ตาเข ตาขี้เกียจ
  - การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาเขในผู้ใหญ่ เช่น ไทรอยด์ขึ้นตา
  - การตรวจวัดสายตาในเด็กและผู้ใหญ่
  - การผ่าตัด เช่น ต้อกระจกในเด็ก การผ่าตัดกล้ามเนื้อตา

 

 • ประสาทจักษุ
  - การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของเส้นประสาทตา ได้แก่ เส้นประสาทตาอักเสบ เส้นประสาทตาขาด เส้นประสาทตาเสื่อมจากการถูกกดทับ เส้นประสาทตาฝ่อ
  - ภาพซ้อน
  - การสูญเสียการมองเห็นที่ไม่สามารถอธิบายได้
  - ความผิดปกติของเปลือกตาและหนังตาตกจากโรคของเส้นประสาท
  - กล้ามเนื้อรอบตาหรือใบหน้ากระตุก
  - รูม่านตาไม่เท่ากัน
  - ลานสายตาผิดปกติ
  - การฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อรักษากล้ามเนื้อรอบตาหรือใบหน้ากระตุก

 

 • ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
  - การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม่านตาอักเสบ
  - การรักษาโดยใช้ยาปรับภูมิคุ้มกัน (immunomodulator)
  - การรักษาโดยการฉีดยาในวุ้นตา เช่น สเตียรอยด์

 

 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  - การผ่าตัดเปลือกตา เช่น ผ่าตัดตาสองชั้น แก้ไขหนังตาหย่อน แก้ไขถุงใต้ตา แก้ไขหนังตาตก หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ไขเปลือกตาม้วนเข้าใน 
     แก้ไขเปลือกตาแบะออก แก้ไขภาวะเปลือกตาดึงรั้งผิดปกติในโรคไทรอยด์ขึ้นตา ผ่าตัดตัดก้อนที่เปลือกตา แก้ไขขนตาเกหรือขนตาทิ่มตา
  - การผ่าตัดท่อน้ำตา เช่น แก้ไขท่อน้ำตาตันแบบส่องกล้องและแบบเปิดแผลที่ผิวหนัง แก้ไขท่อน้ำตาตันส่วนต้น แก้ไขภาวะท่อน้ำตาตันในเด็ก
  - การผ่าตัดเบ้าตา เช่น แก้ไขภาวะกระดูกเบ้าตาแตก แก้ไขภาวะตาโปนจากไทรอยด์ขึ้นตา ตัดก้อนในเบ้าตา แก้ไขภาวะอุบัติเหตุที่เปลือกตา ท่อน้ำตาหรือเบ้าตา
  - การฉีดสารโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อรักษาภาวะเปลือกตาดึงรั้งในโรคไทรอยด์ขึ้นตา

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ปนียา ตปนียางกูร
จักษุวิทยา ต้อหิน
ข้อมูลแพทย์
พญ.ศศิ ใหญ่สว่าง
จักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ข้อมูลแพทย์
นพ.คำนูณ อธิภาส
จักษุวิทยาทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
จักษุวิทยา เด็กและตาเข
ข้อมูลแพทย์
นพ.นันทชัย สุรวัติเสถียร
จักษุวิทยา จอตาและวุ้นตา
ข้อมูลแพทย์
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
จักษุวิทยา จอตาและวุ้นตา
ข้อมูลแพทย์
พญ.เอื้องนภา คงถาวร
จักษุวิทยา ต้อหินในผู้ใหญ่
ข้อมูลแพทย์
พญ.กรกมล อัญนพวงค์
จักษุวิทยา ต้อหิน
ข้อมูลแพทย์
พญ.ธนวดี รัตนพงษ์
จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบในลูกตา
ข้อมูลแพทย์
พญ.ปนัดดา ปันยารชุน
จักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ข้อมูลแพทย์
พญ.พิชญา อมรวรารักษ์
จักษุประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
พญ.ชนาทิพย์ บำรุงธนสาร
จักษุวิทยาทั่วไป
ข้อมูลแพทย์