ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูก และข้อ โรงพยาบาลนวเวช ห่วงใยและเข้าใจผู้ที่มีความเจ็บปวดด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เราจัดเตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย และได้นำวิทยาการสมัยใหม่ อย่างการผ่าตัดกระดูกโดยวิธีจุลศัลยกรรมมาใช้ในการรักษาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

 • การรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน (Office Syndrome)
  - โรคปวดหลังเรื้อรัง (Low Back Pain)
  - โรคนิ้วล็อค (Trigger finger)
  - พังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome)
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
 • ฉีดน้ำหล่อลื่นเข้าข้อเข่า (HA Injection)
 • การรักษากล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบเรื้อรัง ด้วยทีมนักกายภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย ครบวงจร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกโปร่งบาง

 

ตรวจรักษากรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ เกิดจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

 • การรักษาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกหัก และข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง Arthroscopy
 • การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ หลังจากการบาดเจ็บหรือผ่าตัดด้วยทีมนักกายภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย ครบวงจร

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ฉัตรดนัย พันธุ์อุดม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม
ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและคอ
ข้อมูลแพทย์
นพ.กวิน วงศ์ทองศรี
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์
นพ.อรรถพร ลาวัณย์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ข้อมูลแพทย์
พ.ต.ต.นพ.วรพล เจริญพร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธาวิต เจริญโสภา
ศัลยศาสตร์และดูกและข้อ-เวชศาสตร์การกีฬา
ข้อมูลแพทย์
นพ.จตุพล คงถาวรสกุล
ออร์โธปิดิกส์ - ข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์
พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
เวชศาสตร์การกีฬาข้อไหล่และข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์
นพ.ชยพล ตรีขจรศักดิ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์
พญ.ณุตตรา วิบูลย์ธนสาร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์
นพ.เจริญวัฒน์ อุทัยจรัสรัศมี
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์