ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลนวเวช ออกแบบห้องทำฟันเทียบเท่ามาตรฐานห้องผ่าตัด โดยติดตั้งระบบ Air Change" ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสถึง 99.99% ซึ่งการทำฟันมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส เนื่องจากผู้รับบริการต้องถอดหน้ากากอนามัยตลอดการรักษาและยังต้องอยู่ใกล้ชิดกับทันตแพทย์ อีกทั้งขั้นตอนการรักษายังทำให้เกิดละอองในอากาศ จึงยากที่จะควบคุมเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการและทันตแพทย์ โดยเฉพาะในห้องปิดที่อากาศไม่หมุนเวียน เพิ่มโอกาสให้เชื้อฟุ้งกระจายได้ง่าย 

 

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนวเวช ติดตั้งระบบ Air Change (ACH) ซึ่งสามารถหมุนเวียนอากาศได้สูงถึง 24 รอบต่อชั่วโมง สูงกว่ามาตรฐานความสะอาดห้องฟันปกติถึง 2 เท่า และยังอิงตามมาตรฐาน Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, CDC(2003) สามารถกำจัดเชื้อโรคได้มากถึง 99% ภายใน 23 นาทึ จึงลดโอกาสที่เชื้อจะฟุ้งกระจาย ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

การป้องกัน 
1. ตรวจสุขภาพช่องปาก

 • การตรวจอย่างละเอียดในการค้นหาปัญหาช่องปากและใช้กล้องดิจิทัลที่จะแสดงภาพให้ท่านสามารถมองเห็นความผิดปกติขณะตรวจอย่างชัดเจน ซึ่งทีมแพทย์จะอธิบายและวางแผนการรักษาร่วมกัน
 • การเอกซเรย์สามมิติ (X-ray 3D) เพื่อติดตามการเคลื่อนของตำแหน่งฟันแต่ละซี่ ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการดูแลฟันให้เรียงสวย

2. ขูดหินปูนและขัดฟัน เพื่อป้องกันภาวะโรคเหงือกอักเสบ และมีระบบติดตามเพื่อให้ท่านได้รับการขูดหินปูนและขัดฟันทุกๆ 6 เดือน

3. ขัดฟันเคลือบฟลูออร์ไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก และมีระบบติดตามให้เด็กๆ ได้รับการเคลือบฟลูออร์ไรด์ ทุก 4 เดือน

 

การรักษา

1. ทันตกรรมจัดฟัน ให้บริการแก้ไขอาการ ดังนี้

 • ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันที่เรียงตัวไม่สวยงาม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
 • ฟันซ้อนเก ทําให้แปรงฟันหรือทําความสะอาดฟันได้ยาก ทำให้ฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ง่าย
 • ขากรรไกรผิดรูป หรือฟันเทจากผิดปกติบางอย่าง เช่น การดูดนิ้ว การกลืนที่ผิดปกติ
 • ฟันล้มเอียง หรือห่างจากกัน เนื่องจากการถอนฟันแล้วทิ้งไว้โดยไม่ได้ใส่ฟันปลอมนานเกินไป
 • ทันตกรรมเด็กให้บริการโดยทันตแพทย์เด็กโดยเฉพาะ

2. อุดฟันน้ำนม

 • รักษารากฟันน้ำนม
 • ครอบฟันน้ำนม
 • เครื่องมือกันฟันล้ม

 

การฟื้นฟู

 • การทำรากเทียม โดยแพทย์เฉพาะทาง มีเครื่องเอกซเรย์สามมิติ (X-ray 3D) ที่สามารถประเมินตำแหน่งของรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการวางรากเทียมได้ตรงตำแหน่งเพิ่มประสิทธิภาพในการวางรากฟันเทียม
 • การทำฟันปลอม ซึ่งมีกระบวนการที่ละเอียด ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการ ใส่ฟันปลอมได้อย่างกระชับไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทพญ.อติพร จุลศักดิ์ศรีสกุล
ทันตกรรมทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.สุกาญดา สกุลวัชรโยธิน
ทันตกรรมทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.จันทรา จิตต์งามกุศล
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมทั่วไปสำหรับเด็ก
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.ชญานี ดุลสัมพันธ์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.ภัณฑิรา อรุณรัตนา
ทันตกรรมทั่วไปและปริทันตวิทยา
ข้อมูลแพทย์
ทพ.คม มนทกานติกุล
ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม
ข้อมูลแพทย์
ทพ.ชุมพล ชมะโชติ
ทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.วรนันต์ วนานันต์
ทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์
ทพญ.รัฐนันท์ โล่ศุภกาญจน์
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมผู้สูงอายุ
ข้อมูลแพทย์
ทพ.เมธี หาญพานิช
ทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ข้อมูลแพทย์