ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลนวเวช พร้อมดูแลและให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก แก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทั้งบริการการทดสอบภูมิแพ้ด้วยการตรวจเลือดและทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การตรวจประเมินการได้ยิน รวมถึงการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากระบบ หู คอ จมูก โดยคัดสรรเครื่องมือที่มีความทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพการรักษา และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่านที่มาใช้บริการ

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค

 • การตรวจการได้ยิน
 • การทดสอบภูมิแพ้ด้วยการตรวจเลือดและทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • การวินิจฉัยโรค หู คอ จมูกและไซนัส โดยวิธีส่องกล้องช่วยทำให้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
 • การส่องกล้องชนิดใยแก้วนำแสง ในการวินิจฉัยโรค หู คอ จมูก

 

การรักษาโรคทาง หู คอ จมูก

 • โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
 • โรคติดเชื้อทางหู คอ จมูก เช่น หูชั้นกลางอักเสบ, ทอนซิลอักเสบ, ไซนัสอักเสบ
 • เวียนศีรษะบ้านหมุน
 • การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหู คอ จมูก โดยวิธีส่องกล้อง
 • ผ่าตัดเล็กทางหู คอ จมูก
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิล และต่อมอะดีนอยด์
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

 

การผ่าตัดดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทาง ในห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สุเมธ เฟื่องกำลูน
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ข้อมูลแพทย์
พญ.ธัญสมร จันทรวิวัฒน์
โสตประสาทการได้ยิน และการทรงตัว
ข้อมูลแพทย์
นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์
โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยกรรมศีรษะและคอ
ข้อมูลแพทย์
พญ.สาธนี งามสง่า
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.จักรกฤษ์ วรกุลพาณิชย์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ข้อมูลแพทย์
พญ.ทิพย์ญาดา ปภัสสรศิริ
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ข้อมูลแพทย์