นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์

ศูนย์หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา-ศัลยกรรมศีรษะและคอ

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันเสาร์ 09:00 - 13:00

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ