ศูนย์โรคระบบสมอง โรงพยาบาลนวเวช เห็นความสำคัญของการป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟู ในกลุ่มโรคทางระบบสมอง โดยเฉพาะภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเฉียบพลัน ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน เราพร้อมดูแลรักษาทุกกระบวนการ ตั้งแต่การส่งรถพยาบาลไปรับจนถึงการรักษา ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คำนึงถึงความรวดเร็วในการรักษา และคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการเป็นหลัก ในภาวะฉุกเฉินด้านโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพร้อมดูแลตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.
 • ดูแลภาวะฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมอง 24 ชั่วโมง

 

บริการของเรา

การป้องกันและค้นหาความเสี่ยง บริการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบสมองและระบบประสาท ได้แก่

 • อาการปวดศีรษะ
 • อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
 • อาการหลงลืม
 • โรคเกี่ยวข้องกับความจำ เช่น อัลไซเมอร์
 • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคเนื้องอกในสมอง
 • โรคความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
 • ศัลยกรรมประสาท และโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ
 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว
 • โรคเกี่ยวกับการนอนหลับที่ผิดปกติ

ตรวจประเมินภาวะความเครียด

 

มาประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นผ่านเกมส์ทดสอบสมองกัน! เกมส์ตรวจสุขภาพสมองคัดกรองโรคอัลไซเมอร์

*ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ชยานุชิต ชยางศุ
ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
พญ.ธันยพร ขวัญกีรติ
ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์
ประสาทศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.อาตีนา เอชเอ
ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.อภินันท์ อวัยวานนท์
ประสาทวิทยา-รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ข้อมูลแพทย์
พญ.กฤติกา ศิริธานันท์
โรคลมชัก และการอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง
ข้อมูลแพทย์
นพ.อินทัช สพโชคชัย
ประสาทศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุรเชษฐ์ รุจิรัสสวรวงศ์
ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
พญ.ทรายแก้ว ลัภนะก่อเกียรติ
ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.ภวิชญ์ จิรวิศัลย์
ประสาทศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.นิลยา รัตนมงคลศักดิ์
ประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.พงศกร พงศาพาส
ประสาทศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์