ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช พร้อมดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก ด้วยโปรแกรมประเมินสภาวะสุขภาพที่หลากหลาย โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ประเมินสุขภาพของคุณ ด้วยความทุ่มเทและความเข้าใจ ทีมบุคลากรของเราให้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ และรวดเร็ว เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.

 

บริการของเรา
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามความต้องการรายบุคคล

 • การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพตามช่วงอายุ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ ทั้งศึกษาในไทย และต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่า ทำใบขับขี่ และออกใบรับรองแพทย์กรณีต่าง ๆ

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • โปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน
 • โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ
 • โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
 • โปรแกรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
 • โปรแกรมคัดกรองโรคมะเร็ง

  
โปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการ

 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบริษัทและองค์กร
 • การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
 • การวิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.วีรยุทธ ตะโนรี
การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
ข้อมูลแพทย์
พญ.พัชรี สุธีปกรณ์ชัย
การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
ข้อมูลแพทย์
นพ.วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
ข้อมูลแพทย์
พญ.รักษ์ณริล อัมพรโชติ
เวชศาสตร์ครอบครัว
ข้อมูลแพทย์
นพ.ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์
อาชีวเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.วิรุณรัตน์ ทรัพย์เจริญ
อายุรศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.กฤตยานี เรืองศิรินุสรณ์
กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.วราลี อภินิเวศ
เวชศาสตร์ครอบครัว-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์