ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช พร้อมดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก ด้วยโปรแกรมประเมินสภาวะสุขภาพที่หลากหลาย โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ประเมินสุขภาพของคุณ ด้วยความทุ่มเทและความเข้าใจ ทีมบุคลากรของเราให้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ และรวดเร็ว เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.

 

บริการของเรา
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามความต้องการรายบุคคล

 • การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพตามช่วงอายุ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ ทั้งศึกษาในไทย และต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่า ทำใบขับขี่ และออกใบรับรองแพทย์กรณีต่าง ๆ

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่มโรคเรื้อรัง

 • โปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน
 • โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ
 • โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
 • โปรแกรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
 • โปรแกรมคัดกรองโรคมะเร็ง

  
โปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการ

 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบริษัทและองค์กร
 • การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
 • การวิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.รักษ์ณริล อัมพรโชติ
เวชศาสตร์ครอบครัว
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์
อาชีวเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.วิรุณรัตน์ ทรัพย์เจริญ
อายุรศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
พญ.วราลี อภินิเวศ
เวชศาสตร์ครอบครัว-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์
อาชีวเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์
นพ.วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
ข้อมูลแพทย์
พญ.พัชรี สุธีปกรณ์ชัย
การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
ข้อมูลแพทย์
นพ.วีรยุทธ ตะโนรี
การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
ข้อมูลแพทย์