พญ.กฤตยานี เรืองศิรินุสรณ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญพิเศษ
  • กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • 2553 : แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2559 : สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันอังคาร 09:00 - 15:00
วันพุธ 09:00 - 15:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ