ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ และหลอดเลือด ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่มีประสบการณ์ในหลากหลายอนุสาขา รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลที่พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-20.00 น.

 

โครงสร้างของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลนวเวชประกอบด้วย

 • คลินิกโรคหัวใจ (Cardiology Clinic)
 • ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด (Noninvasive Cardiovascular Laboratory)
 • ห้องสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) 
 • หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit)
 • ห้องผ่าตัดหัวใจ (Cardiovascular Operating Room) ทั้งหมดอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาลนวเวช  

 

คลินิกโรคหัวใจ (Cardiology Clinic) และห้องปฏิบัติการวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด (Noninvasive Cardiovascular Laboratory) 

มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจออกตรวจในหลากหลายสาขาได้แก่ อายุรแพทย์โรคหัวใจทั่วไป อายุรแพทย์โรคหัวใจอนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ อายุรแพทย์โรคหัวใจอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด อายุรแพทย์โรคหัวใจอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ และศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ให้การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ซับซ้อน รวมทั้งการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของโรคหัวใจแบบองค์รวม ให้คำแนะนำการรักษาในการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด มีระบบติดตามอาการ และการนัดหมายด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

การตรวจวินิจฉัยทีมแพทย์ของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนวเวชให้ความสำคัญกับการซักประวัติ และตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงพิจารณาการส่งตรวจสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่ทันสมัย  ได้แก่

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (12-lead electrocardiogram)
 • การตรวจภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (Ankle Brachial Index)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหน้าอก (Transthoracic Echocardiogram)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiogram)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน (Treadmill Exercise Stress Test)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiogram)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (Dobutamine stress Echocardiogram)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง (Holter Monitoring)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง 24-72 ชั่วโมงด้วยอุปกรณ์พิเศษที่สามารถออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ 
  (S-Patch Ex)
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือดด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ (Spectral Computed Tomography) สำหรับการตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจ (CAC Score) การตรวจหลอดเลือดหัวใจผ่านการฉีดสารทึบรังสี (Coronary CT Angiogram) การตรวจโครงสร้างหัวใจ (Cardiac CT)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI 3 Tesla)
   

ห้องสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Labarotory)

เป็น Biplane Cath Lab ซึ่งทำให้ได้ภาพการฉีดสีเป็นสองระนาบพร้อมกัน ทำให้ได้ภาพที่แม่นยำ คมชัด รังสีต่ำ รวมถึงใช้สารทึบรังสีปริมาณน้อยลง โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง สามารถทำหัตถการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดซับซ้อนดังต่อไปนี้ 

 

1. หัตถการหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Intervention)

 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวดค้ำยันผ่านสายสวนฉุกเฉินในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Primary Percutaneous Coronary Intervention)*มีทีมแพทย์โรคหัวใจอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอด 24 ชั่วโมง 
 • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Diagnostic Coronary Angiogram)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวนค้ำยันผ่านสายสวน (Elective Percutaneous Coronary Intervention)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันเรื้อรัง 100% ด้วยเทคนิคเฉพาะผ่านลวดตัวนำ สายสวนชนิดพิเศษ กรอหินปูนในหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอขนาดเล็กผ่านสายสวน (Rotablator)
 • การใส่สายสวนวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ (Fractional Flow Reserve: FFR) ช่วยประกอบการตัดสินใจการขยายหลอดเลือดหัวใจในรายที่ผลการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจก้ำกึ่ง ช่วยลดการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่จำเป็น
 • การตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular Ultrasonography: IVUS) และคลื่นสะท้อนความถี่สูงใกล้เคียงรังสีอินฟราเรด (Optical Coherence Tomography: OCT)

 

2. หัตถการหลอดเลือดร่างกายบริเวณอื่น

 • การฉีดสีดูหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Artery Angiogram) และการขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Artery Angioplasty)
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดที่เลี้ยงเส้นเลือดส่วนปลายที่แขนหรือขา (Peripheral Angiogram) และการขยายหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา (Percutaneous Transluminal Angiography)
 • การฉีดสีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไต (Renal Artery Angiogram) และการทำขยายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไต (Renal Angioplasty) 

 

3.หัตถการโครงสร้างและลิ้นหัวใจ (Structural Intervention)

 • การใส่สายสวนตรวจโครงสร้างของหัวใจข้างขวา และหลอดเลือดแดงปอด (Right Heart Catheterization) เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดบางชนิด โรคของหัวใจข้างขวา และโรคความดันเลือดปอดสูงผิดปกติ 
 • การตัดส่งตรวจชิ้นเนื้อหัวใจ (Endomyocardial Biopsy)
 • การฝังอุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Left Atrial Appendage Occluder)
 • การดูดลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดปอด (Catheter-Directed Thrombectomy for Pulmonary Embolism) 
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน (Transcatheter Aortic Valve Implantation: TAVI)
 • การซ่อมแซมลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วผ่านสายสวน (Transcatheter Mitral Valve Repair: TMVR)
 • การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดผ่านทางสายสวน (Percutaneous Interventions for Adult Congenital Heart Disease) 

 

4. หัตถการสรีระไฟฟ้าหัวใจ (Cardiac Electrophysiology)

 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiologic Study) เพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หาสาเหตุของอาการวูบหมดสติ ตรวจการทำงานของการนำไฟฟ้าภายในหัวใจ และ ประเมินความเสี่ยงในโรคไฟฟ้าหัวใจบางชนิด
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการสร้างภาพสามมิติของหัวใจโดยใช้สายเก็บสัญญาณความละเอียดสูง (Three-dimensional Electroanatomical Mapping) เพื่อวินิจฉัย และหาตำแหน่งผิดปกติเพื่อรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจผ่านสายสวนในรายที่จำเป็นต้องใช้ภาพสามมิติแสดงกายวิภาค และการนำไฟฟ้าของหัวใจอย่างละเอียด เช่น การจี้ไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว โรคสัญญาณไฟฟ้าแทรกผิดปกติและโรคไฟฟ้าหัวใจลัดวงจรในหัวใจห้องบน และห้องล่าง
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจผ่านสายสวน (Radiofrequency Ablation) เป็นการทำลายเนื้อเยื่อที่มีกำเนิดหรือการนำไฟฟ้าผิดปกติในหัวใจโดยใช้ความร้อนที่ปลายสายที่กำเนิดมาจากคลื่นวิทยุ ห้องสวนหัวใจโรงพยาบาลนวเวชทำการจี้ไฟฟ้าหัวใจในโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิดได้แก่
  - Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT)
  - Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia (AVNRT)
  - Atrioventricular Reentry Tachycardia (AVRT) 
  - Typical and Atypical Accessory Pathway
  - Focal and Macroreentrant Atrial Tachycardia (Typical and Atypical Atrial Flutter) 
  - Atrial Fibrillation (PV isolation, CFAE ablation, Accessory Line and Non-PV trigger ablation)
  - Idiopathic Ventricular Arrhythmias
  - Scar-reentry Ventricular Tachycardia 

 

5. หัตถการฝังเครื่องกระตุ้นและเครื่องกระตุกหัวใจ (Cardiovascular Implantable Electronic Devices)

 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราว (Temporary Transvenous Pacemaker)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรทั้งแบบหนึ่งและสองสาย (Single- and Dual- Permanent Transvenous Pacemaker)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรแบบไร้สาย (Leadless Pacemaker) 
 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรที่ระบบนำไฟฟ้าของหัวใจ (Conduction System Pacing)
 • การฝังเครื่องสมานฉันท์หัวใจ (Cardiac Resynchronization Therapy) ด้วยการฝังสายกระตุ้นหัวใจข้างซ้ายผ่านหลอดเลือดดำของหลอดเลือดหัวใจ และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ระบบนำไฟฟ้าหัวใจ (Conduction System Pacing) 

 

หอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit)

โรคหัวใจเป็นโรคที่ต้องการการรักษาโดยใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว และอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการวินิจฉัย และรักษาโรค ทางโรงพยาบาลนวเวชจึงมีหอผู้ป่วยวิกฤติเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ที่มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์พยาบาลเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจอย่างแท้จริง ที่ประจำอยู่เพื่อดูแลคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ห้องผ่าตัดหัวใจ (Cardiovascular Operating Room)

ด้วยทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจ และทีมพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดประสบการณ์สูงพร้อมให้การรักษาตลอด 24 ชั่วโมง และห้องผ่าตัดที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถทำการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG) ในรายที่มีข้อบ่งชี้เช่นมีรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจหลายเส้น กายวิภาคของรอยโรคในหลอดเลือดหัวใจไม่เอื้อต่อการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน การทำผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล ลิ้นหัวใจเอออร์ติก และลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Mitral Valve Repair, Mitral Valve Replacement, Aortic Valve Replacement, Tricuspid Valve Repair, Tricuspid Valve Replacement)

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.วิพัชร พันธวิมล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.วริษฐา เล่าสกุล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุรเกียรติ ลีละศิธร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.เสถียรวิทย์ เร้าเสถียร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ทินกฤต ศศิประภา
อายุรศาสตร์โรคระบบหัวใจ-Intervention
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธีระ ผาติไกรศรี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.เหมือนเพชร เหมือนแก้ว
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.ประเวศ รุ่งจำรัสโสภา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์