ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลหัวใจของท่านด้วยความใส่ใจ ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการรักษาและฟื้นฟู ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ เรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและครบครัน สร้างความมั่นใจและอุ่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด ในภาวะฉุกเฉินด้านหัวใจ พร้อมดูแลตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เพราะเรารู้ว่าทุกวินาทีมีความหมาย

 

เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.
  • ดูแลภาวะฉุกเฉินด้านหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง

 

บริการของเรา

  • ค้นหาและคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุม
  • วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
  • รักษาผู้ป่วย โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
  • ติดตามดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.วิพัชร พันธวิมล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.เสถียรวิทย์ เร้าเสถียร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธีระ ผาติไกรศรี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.วริษฐา เล่าสกุล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุรเกียรติ ลีละศิธร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.พรพิมล วิจิตรชัยศิลป์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.โรจน์ รจเรขอำไพ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.นฤพนธ์ แย้มสาย
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์