ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก โรงพยาบาลนวเวช เราดูแลหัวใจของท่านด้วยความใส่ใจ ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยในระยะเริ่มต้น ไปจนถึงการรักษาและฟื้นฟู ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ เรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและครบครัน สร้างความมั่นใจและอุ่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด ในภาวะฉุกเฉินด้านหัวใจ พร้อมดูแลตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เพราะเรารู้ว่าทุกวินาทีมีความหมาย

 

เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.
  • ดูแลภาวะฉุกเฉินด้านหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง

 

บริการของเรา

  • ค้นหาและคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุม
  • วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
  • รักษาผู้ป่วย โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
  • ติดตามดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.วิพัชร พันธวิมล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.เสถียรวิทย์ เร้าเสถียร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธีระ ผาติไกรศรี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.วริษฐา เล่าสกุล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุรเกียรติ ลีละศิธร
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.พรพิมล วิจิตรชัยศิลป์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.โรจน์ รจเรขอำไพ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-สรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์
นพ.กรกฎ โตวชิราภรณ์
อายุรกรรมโรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์