นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ-ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา
  • 2545 - 2551 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • 2551 - 2552 : อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • 2552 - 2555 : อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
  • 2555 - 2557 : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แผนกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ