รายละเอียดห้องพัก

สัมผัสบริการความเป็นส่วนตัวแบบเอ๊กซ์คลูซีฟกับแผนกผู้ป่วยนอก (พิเศษ) ที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพดี (Health & Wealth) ตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตาม เน้นการป้องกัน (Prevention Care) พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงาน โดยใช้หลักการวางแผนดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมแพทย์ชำนาญการหลากหลายสาขา พร้อมพยาบาล (Family nurse) และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ ทุกๆ ขั้นตอนในการให้บริการ แบบ One stop services

  • เครื่องดื่ม (กาแฟ ชา น้ำผลไม้)
  • Office Administrator ประกอบด้วยบริการ WIFI พิมพ์ ก๊อปปี้ หรือสแกนเอกสาร แฟกซ์ และบริการชาร์จมือถือ
  • อุปกรณ์รับประทานอาหาร

สำหรับผู้ถือบัตร NOVA ของโรงพยาบาลนวเวช