รายละเอียดห้องพัก

ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต เป็นห้องที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ด้วยเครื่องมือที่ตอบโจทย์ต่อความจำเป็นในภาวะวิกฤต พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

  • เตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า (Multicare critical care bed)
  • Bed side monitor
  • ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์
  • ระบบแสงในห้องพัก ช่วยเรื่องการผ่อนคลายและช่วยในการบำบัดสภาพจิตใจ
  • ปุ่มกดเรียกพยาบาล (Nurse call)
  • ชุดอุปกรณ์ของใช้ในโรงพยาบาล
ค่าบริการห้องพัก 

5,500 บาท / วัน

ค่าบริการโรงพยาบาล + ค่าอาหาร

1,100 บาท / วัน

ค่าบริการพยาบาล 

3,400 บาท / วัน

ราคารวม 

10,000 บาท / วัน

  

อัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป