โปรโมชั่นดูแลสุขภาพหัวใจ (Heart Screening Program) (ตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก แบบฉีดสี (Cardiac MRI))

การตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก หรือ Cardiac MRI
 

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก เป็นการตรวจหัวใจและหลอดเลือดวิธีใหม่อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถเห็นภาพของหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างชัดเจน โดยผู้ป่วยไม่ต้องได้รับรังสีเอ็กซ์ และสารทึบรังสีเหมือนกับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างภาพได้ทุกระนาบหรือทุกแนว โดยผู้ป่วยไม่ต้องเปลี่ยนท่า และยังสร้างภาพสามมิติได้อีกด้วย

 

Cardiac MRI สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคหัวใจชนิดต่างๆ เช่น

 • ตรวจหาการตีบตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หรือรอยแผลเป็นที่หัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 • โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ
 • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • โรคหัวใจวาย
 • ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายในอวัยวะอื่นๆ ได้ด้วย

 

ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก (Cardiology Center)

 • ราคาดังกล่าว รวมค่าทำ Cardiac MRI  ค่ายา และเวชภัณฑ์ในการทำ ค่ายาประเมินที่ผู้ป่วยน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
 • กรณีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาเพิ่มเติมนอกเหนือราคาแพ็กเกจ
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แพ็กเกจดังกล่าวใช้ในกรณีวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 18,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+