โปรโมชั่นดูแลสุขภาพหัวใจ (Heart Screening Program) (โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Echo) ตรวจ 21 รายการ)

 • Physical Examination ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
   
 • Blood Test การตรวจเลือด
  • CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
    
 • Blood Sugar Test การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • HbA1c ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
    
 • Lipid Profile การตรวจระดับไขมันในเลือด
  • Cholesterol ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดคอเลสเตอรอล
  • Triglycerides ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอไรด์
  • HDL ตรวจระดับไขมันชนิดดี
  • LDL ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี
    
 • Gout ตรวจโรคเกาต์
  • Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด
    
 • Kidney Function Tests ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine Plus eGFR
  • BUN
    
 • Liver Function Tests ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT/AST
  • SGPT/ALT
  • Alkaline Phosphatase
  • Albumin
    
 • Thyroid Tests ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  • TSH
    
 • Urine Examination ตรวจปัสสาวะ
  • Urinalysis ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
    
 • Cardiac Investigation ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ
  • EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ECHO ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
    
 • X-Ray เอกซเรย์
  • Chest X-Ray เอกซเรย์ปอด
  • ABI การตรวจความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
    

ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก (Cardiology Center)

 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้
 • ผู้รับบริการกรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนรับการตรวจ
 • ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 4,800 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+