โปรแกรมตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray))

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Premium Check Up Center)

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • โปรแกรมนี้

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 850 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+