โปรแกรมตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ใบรับรองแพทย์ 5 โรค)

  • วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
  • โรคเท้าช้าง
  • โรคที่เกิดจากสารเสพติด
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • โรคอื่นๆ ที่เรื้อรังหรือร้ายแรง แสดงอาการอย่างชัดเจน จนสามารถเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือการเรียนได้

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Premium Check Up Center)

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • โปรแกรมนี้

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 500 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+