โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม (โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม 61 รายการ (ชาย))

 • Physical Examination ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
   
 • Vital Signs ตรวจสัญญาณชีพ
   
 • BMI ดัชนีมวลกาย
   
 • Body Composition Analyzer การวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยเครื่อง
   
 • Blood Tests การตรวจเลือด
  • CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
    
 • Blood Sugar Test การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • FBS ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • HbA1c ตรวจระดับน้ำตาลสะสม
    
 • Lipid Profile การตรวจระดับไขมันในเลือด
  • Cholesterol ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดคอเลสเตอรอล
  • Triglycerides ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอไรด์
  • HDL ตรวจระดับไขมันชนิดดี
  • LDL ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี
    
 • Gout ตรวจโรคเกาต์
  • Uric Acid ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
    
 • Kidney Function Test ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine Plus eGFR
  • BUN
    
 • Liver Function Tests ตรวจการทำงานของตับ
  • SGOT/AST
  • SGPT/ALT
  • Alkaline Phosphatase
  • Total Protein
  • Total Bilirubin
  • Direct Bilirubin
  • Gamma GT
  • Albumin
  • Globulin
    
 • Thyroid Tests ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  • TSH
  • Free T3
  • Free T4
    
 • Hepatitis Screening ตรวจไวรัสตับอักเสบ
  • HBs Ag ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  • HBs Ab ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  • Anti HCV ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี
  • Anti HAV IgG ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
 • Tumor Markers ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  • AFP ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
  • CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
  • PSA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  • CA 19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
    
 • Urine Examination ตรวจปัสสาวะ
  • Urinalysis ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
    
 • Cardiac Investigation ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ
  • Cardiologist พบแพทย์โรคหัวใจ
  • EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ABI การตรวจความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
  • EST ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  • ECHO ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • CT Calcium Score ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ
    
 • X-ray เอกซเรย์
  • Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
  • Bone density L-Spine&Hip ตรวจความหนาแน่น 2 ส่วน กระดูกสันหลังและสะโพก
    
 • Ultrasound อัลตราซาวด์
  • U/S Whole Abdomen อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
    
 • Eye Examination ตรวจตา
  • Ophthalmologist พบจักษุแพทย์
  • Visual Acuity การตรวจการมองเห็น
  • Autorefractor การตรวจวัด ค่าสายตา
  • Tonometry การตรวจวัดความดันลูกตาระบบอัตโนมัติ
  • Slit Lamp การตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • Fundus photography การถ่ายภาพขั้วประสาทตาและจอประสาทตา
  • Pupil Dilation หยอดยาขยายม่านตา *(หลังทำหัตถการห้ามขับรถและต้องมีญาติมาด้วย)
    
 • Other Examination ตรวจอื่นๆ
  • Neurologist พบแพทย์ประสาทวิทยา
  • Carotid doppler Ultrasound ตรวจอัลตร้าซาวด์ดูคราบหินปูน ผนังหลอดเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • Dentist พบทันตแพทย์
  • Dental Examination ตรวจช่องปาก
  • Gastroenterologist พบแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
  • Fibro touch ตรวจปริมาณไขมันแทรกตับและภาวะตับแข็งด้วยเทคโนโลยี
    
 • Other อื่นๆ
  • Check up Report book สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • Hospital Service Fee บริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป
  • Nursing Service Free บริการพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
  • Food coupons คูปองอาหาร

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Premium Check Up Center)

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้รับบริการกรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนรับการตรวจ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสำหรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้อีก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณานัดเหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
 • กรณีผู้ที่เคยผ่าตัดเสริมเต้านมหรือฉีดซิลิโคน จะมีค่าบริการเพิ่มเติม นอกเหนือราคาแพ็กเกจ สำหรับโปรแกรมสำหรับผู้หญิง
 • ระยะเวลาการขาย 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

 

หมายเหตุ 

กรณีลูกค้า ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(EST) ไม่ได้  ณ วันที่เข้ารับบริการ ตามความเห็นแพทย์ ศูนย์หัวใจ มอบคูปองการตรวจ EST ทดแทน โดยสามารถใช้วันอื่นหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นมาใช้บริการแทน มีระยะเวลาการใช้ 3 เดือน นับจากวันที่รับบริการตรวจ Comprehensive

 

รายการตรวจเพิ่มเติมในราคาพิเศษ เฉพาะผู้ตรวจโปรแกรมหลัก 

 • ตรวจ CTA Coronary  ราคาปกติ 24,780 บาท ราคาพิเศษ 18,000 บาท
 • ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (EGD) แบบได้ยาหลับ (ลด 5 % จากราคาแพ็กเกจ)
 • ตรวจส่องกล้องลำไส้  (Colonoscope) แบบได้ยาหลับ (ลด 5 % จากราคาแพ็กเกจ)
 • ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้  (EGD&Colonoscope) แบบได้ยาหลับ (ลด 5 % จากราคาแพ็กเกจ)

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 29,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+