วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 เข็ม

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในฤดูฝน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กโต วัยรุ่น และคนวัยทำงาน

 

อาการ ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน อาจมีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนังและมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีการรั่วของพลาสม่าออกนอกหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะเลือดข้นและมีความดันโลหิตต่ำได้

 

การวินิจฉัย การตรวจนับเม็ดเลือด พบจำนวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง อาจพบภาวะเลือดข้น การตรวจยืนยันด้วยวิธีการตรวจแบบเร่งด่วน (rapid test) และวิธีพีซีอาร์ (PCR)

 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกยุงลาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

การรักษา ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และติดตามอาการของผู้ป่วยโดยใกล้ชิด

 

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี  สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

ราคาเหมาจ่าย 5,900 บาท / 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 3 เดือน 

ศูนย์อายุรกรรม (Internal Medicine Center)

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาและค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี
  • สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 เข็ม โดยฉีดห่างกัน 3 เดือน
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 5,900 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

-
+