การผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Surgery)

ถ้าพูดถึงมะเร็งเต้านม คือ “ภาพที่ต้องสูญเสียเต้านม ซึ่งแท้จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียเต้านมเสมอไป” เราสามารถที่จะรักษาโดยการผ่าตัดที่ยังเก็บเอกลักษณ์ของความเป็นผู้หญิง และเต้านมที่สวยงามเอาไว้ได้  โดยการผ่าตัดจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ที่ให้การรักษา ทั้งนี้การรักษามะเร็งเต้านมให้ได้ผลดีทำได้ดังนี้

เร็ว :  เมื่อทราบผลการวินิจฉัย ควรเริ่มการรักษาให้เร็วที่สุด 

 

ครบ : การรักษาจะใช้วิธีแบบผสมผสาน (Multi-Modality) คือ การผ่าตัดร่วมกับการรักษาอื่นๆ เพิ่มโอกาสหายขาดมากขึ้น

 

จบจริง : การรักษาให้ครบและจบตามแผนการรักษา จะได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีกว่า 

 

มากกว่ารักษา คือ การป้องกัน  ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุกปี ก็เป็นการค้นหาความผิดปกติ หากตรวจพบเร็ว ก็จะรับการรักษาได้ทันที 

 

ศูนย์ศัลยกรรม (General Surgery Center)

  • การเลือกวิธีการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา
  • ก่อนการผ่าตัดผู้รับบริการจะได้รับการประเมินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคล เริ่มต้นที่ 150,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายรวมค่าศัลยแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ และค่าบริการ
  • ค่าใช้จ่ายรวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องพัก ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ได้รับการประเมิน 
  • ค่าใช้จ่ายรวมค่าตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด (Medical Clearance)
  • ค่าใช้จ่ายรวมการตรวจคัดกรอง COVID-19 (RT-PCR) ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัด
  • รายละเอียดและเงื่อนไขการผ่าตัดและการรักษา อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทาง รพ.เท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 150,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

-
+