โปรแกรมตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ 5 โรค

รายการ ราคา
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ดูรายละเอียด 500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค สำหรับทำใบขับขี่ (ตรวจตาบอดสี,ตรวจการมองเห็น) ดูรายละเอียด 500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) ดูรายละเอียด 700 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine in Urine) ดูรายละเอียด 800 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) ดูรายละเอียด 850 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจเอกซเรย์ทรวงอก,ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL),ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine) ดูรายละเอียด 1,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ราคา 500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค สำหรับทำใบขับขี่ (ตรวจตาบอดสี,ตรวจการมองเห็น)

ราคา 500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)

ราคา 700 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine in Urine)

ราคา 800 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)

ราคา 850 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และตรวจเอกซเรย์ทรวงอก,ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL),ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine)

ราคา 1,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ