โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

รายการ ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (ไม่เสริมเต้านม) ดูรายละเอียด 3,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และตรวจมะเร็งปากมดลูก (ไม่เสริมเต้านม) ดูรายละเอียด 4,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ (กรณีเสริมเต้านม) ดูรายละเอียด 3,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และตรวจมะเร็งปากมดลูก (กรณีเสริมเต้านม) ดูรายละเอียด 4,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (ไม่เสริมเต้านม)

ราคา 3,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และตรวจมะเร็งปากมดลูก (ไม่เสริมเต้านม)

ราคา 4,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ (กรณีเสริมเต้านม)

ราคา 3,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และตรวจมะเร็งปากมดลูก (กรณีเสริมเต้านม)

ราคา 4,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ