โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม

รายการ ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม 61 รายการ (ชาย) ดูรายละเอียด 29,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม 66 รายการ (หญิง) ดูรายละเอียด 35,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม 61 รายการ (ชาย)

ราคา 29,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม 66 รายการ (หญิง)

ราคา 35,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ