แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี แบบแผลเล็กผ่านกล้อง (3 วัน 2 คืน)

การรักษานิ่วในถุงน้ำดีให้หายขาด จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดก้อนนิ่วออก ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก ผ่านกล้อง (MIS) เพื่อลดการบาดเจ็บต่ออวัยวะสำคัญ เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวได้เร็วกว่า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอยู่ในโรงพยาบาล ได้ดีกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐานแบบเดิม ทั้งนี้สามารถตรวจวินิจฉัยก่อนเกิดอาการรุนแรงได้ด้วย การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง (US. Abdomen) หรือตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

 

อาการแสดงที่อาจตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดี

 • ปวดท้อง จุกเสียด แน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ข้างขวา ปวดร้าวที่สะบักขวา
 • มีลมในท้อง เหมือนอาหารไม่ย่อย โดยเฉพาะเวลาหลังทานอาหารคลอเรสเตอรอลสูง เช่น ทอด ผัด เนย และชีส
 • อาการปวดท้องรุนแรง มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม และมีอาการช็อค ได้ภายใน 2-3 วัน หากมีการอุดตันที่ถุงน้ำดี/ท่อน้ำดี หรือถุงน้ำดีหรือตับอ่อนอักเสบอย่างเฉียบพลัน
   

ศูนย์ศัลยกรรม (General Surgery Center)

 • แพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่ทำการรักษา ใช้กรณีที่เป็นการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉิน (Elective Case)
 • รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าแพทย์เยี่ยมผู้ป่วยใน และค่าบริการพยาบาล
 • รวมค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (Pathology) เฉพาะรายการที่ระบุไว้
 • รวมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน (Deluxe Room) ค่าบริการ และค่าอาหาร ตามวันที่กำหนด
 • ยัง ไม่รวม ค่าตรวจวินิจฉัย และการตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด (Medical Clearance)
 • ยัง ไม่รวม ค่าตรวจคัดกรอง COVID-19 (RT-PCR) ก่อนการผ่าตัด
 • ยัง ไม่รวม ค่ายาประจำตัว ค่าการรักษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 • สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือแพ็กเกจ ต้องชำระส่วนเกินตามจริง หรือหลังหักส่วนลด (ถ้ามี)
 • สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 159,000 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567