โปรแกรมตรวจวินิจฉัยอาการปวดหลัง

MRI Spine คือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยอาการปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง ปวดร้าวลงขา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือความผิดปกติของกระดูกสันหลังอื่น ๆ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการตรวจ

ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ (Musculoskeletal Center)

  • ราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคา ไม่รวม ค่าสารทึบรังสี (Contrast media) กรณีต้องได้รับการฉีดสีเพิ่ม
  • โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ รพ. นวเวช โทร : 1507
  • ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในปรเทศไทย
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 7,900 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

-
+