วัคซีนเหมาจ่าย (ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์ และ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ 

ควรฉีดวัคซีนป้องกัน  เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ  ลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ และ ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ


วัคซีนนี้เหมาะสำหรับ 

1. อายุ 65 ปีขึ้นไป (หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี แต่มีโรคประจำตัว กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด)

2. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะเลือดจางโดยกำเนิด โรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง เป็นต้น

3. ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

4. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง
 

ศูนย์อายุรกรรม (Internal Medicine Center)

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาและค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • วัคซีน 2 เข็ม ฉีดในวันเดียวกัน
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์อายุรกรรม โทร. 02 483 9999 
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
  • ระยะเวลาการเข้ารับบริการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565  

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 4,200 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

-
+
//