การส่องกล้องตรวจโพรงจมูก (Nasal Endoscopy)

เลือดกำเดาไหล คัดจมูก หูอื้อ หวัดเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ หรือ มะเร็งหลังโพรงจมูก

 

การตรวจด้วยกล้อง Nasal Endoscopy 

คือการตรวจในโพรงจมูก ด้วยกล้องขนาดเล็กที่สามารถเห็นภาพผ่านจอความละเอียดสูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโรคทางจมูก เช่น ไซนัสอักเสบ ก้อนในโพรงจมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก ( Ear Nose & Throat Center)   

 • รวมค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยกล้องตรวจช่องจมูกและโพรงจมูก
 • รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล
 • ราคา ยังไม่รวม ค่าแพทย์กรณีตรวจรักษา
 • ก่อนตรวจไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • หลังการส่องตรวจสามารถกลับบ้านได้เลย
 • ก่อนส่องกล้อง Nasal endoscopy ต้องตรวจ ATK ก่อนทุกครั้ง
 • ราคา ยังไม่รวม ค่าตรวจ ATK 
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เริ่มวันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
   

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 1,500 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

-
+
//