วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (3 เข็ม)

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในฤดูฝน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กโต วัยรุ่น และคนวัยทำงาน

 

อาการ ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียน อาจมีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนังและมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีการรั่วของพลาสม่าออกนอกหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะเลือดข้นและมีความดันโลหิตต่ำได้

 

การวินิจฉัย การตรวจนับเม็ดเลือด พบจำนวนเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดลดลง อาจพบภาวะเลือดข้น การตรวจยืนยันได้ด้วยวิธีการตรวจเร่งด่วน (rapid test) และวิธีพีซีอาร์ (PCR)

 

การรักษา ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และติดตามอาการของผู้ป่วยโดยใกล้ชิด

 

การป้องกันไข้เลือดออก ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

 

ศูนย์อายุรกรรม (Internal Medicine)

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาและค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • โปรแกรมนี้ สำหรับผู้มีอายุ 16  -  45 ปี และเคยมีประวัติติดเชื้อโรคไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจำนวน  3 เข็ม โดยแต่ละเข็มฉีดห่างกัน 6 เดือน
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์อายุรกรรม โทร. 02 483 9999
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น ภายใน  31 ธันวาคม  2565 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 10,500 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

-
+
//