วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

รายการ ราคา
ป้องกันชนิด 4 สายพันธุ์ (HPV Vaccine) เหมาจ่าย 3 เข็ม (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) ดูรายละเอียด 8,500 บาท ซื้อแพ็กเกจ
ป้องกันชนิด 9 สายพันธุ์ (HPV 9-valent Vaccine) เหมาจ่าย 3 เข็ม (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) ดูรายละเอียด 19,900 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

ป้องกันชนิด 4 สายพันธุ์ (HPV Vaccine) เหมาจ่าย 3 เข็ม (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ราคา 8,500 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

ป้องกันชนิด 9 สายพันธุ์ (HPV 9-valent Vaccine) เหมาจ่าย 3 เข็ม (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ราคา 19,900 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

//