การส่องกล้องตรวจหลังโพรงจมูกและกล่องเสียง (Fiberoptic Laryngoscope)

การตรวจด้วยกล้อง Fiberoptic Laryngoscope  

เป็นการตรวจหาความผิดปกติของกล่องเสียง ด้วยกล้องขนาดเล็ก ที่มีอุปกรณ์ทำจากเส้นใยแก้วนำแสงสามารถโค้งงอได้ ส่องเข้าทางรูจมูกลงไปในลำคอส่วนล่าง เพื่อถ่ายภาพกล่องเสียง ซึ่งบริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาต่างๆ เช่น เสียงแหบ เจ็บคอเรื้อรัง หายใจลำบาก กลืนลำบาก

ศูนย์ หู คอ จมูก ( Ear Nose & Throat Center)   

 • รวมค่าแพทย์สำหรับส่องกล้องตรวจหลังโพรงจมูกและกล่องเสียง 
 • รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล
 • ราคา ยังไม่รวม ค่าแพทย์กรณีตรวจรักษา
 • ราคา ยังไม่รวม ค่าตรวจ ATK 
 • ก่อนตรวจด้วยกล้อง Fiberoptic Laryngoscope ต้องตรวจ ATK ก่อนทุกครั้ง
 • ก่อนตรวจไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • หลังการส่องตรวจสามารถกลับบ้านได้เลย
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เริ่มวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
   

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 2,300 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

//