วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

วัคซีนสำหรับโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และสมองอักเสบ

 

อาการเมื่อติดเชื้อ

 • อาการไข้
 • มีแผลในปาก
 • มีผื่นที่มือ ที่เท้า

 

เป็นโรคติดต่อกันโดยตรง มักเกิดอาการรุนแรงในเด็กเล็กพบการระบาด  ในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และสนามเด็กเล่นในที่ร่ม

 

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center)

 • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาสำหรับวัคซีน 2 เข็ม /ผู้รับบริการ 1 ท่าน
 • กรณีใช้บริการเข็มใดเข็มหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าตรวจรักษาเพิ่ม ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ ฯลฯ รพ.จะคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ
 • โปรดนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ที่ รพ.นวเวช ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี (จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้)
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

 

แพ็กเกจแนะนำ

ราคา 6,990 บาท

** หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

-
+
//