โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง (ชุดเล็ก)

รายการ ราคา
เพศชาย ดูรายละเอียด 7,900 บาท ซื้อแพ็กเกจ
เพศหญิง ดูรายละเอียด 12,000 บาท ซื้อแพ็กเกจ

รายการ

เพศชาย

ราคา 7,900 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ

เพศหญิง

ราคา 12,000 บาท
ดูรายละเอียด ซื้อแพ็กเกจ