นพ.กรกฎ โตวชิราภรณ์

ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
  • 2547 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • 2553 : อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • 2555 : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • 2556 : อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันเสาร์ 09:00 - 15:00

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ