นพ.กัมปนาท หัสจินดา

ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ
  • ประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ