พญ.กฤตพร พรไพศาลสกุล

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา
  • 2557 : แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • 2561 : กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันอาทิตย์ 08:00 - 15:00
วันจันทร์ 08:00 - 16:00
วันอังคาร 12:00 - 17:00
วันพุธ 12:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 12:00 - 20:00
วันศุกร์ 06:00 - 16:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ