นพ.กฤตธี ภูมาศวิน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต

ความชำนาญพิเศษ
  • จิตเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • 2549-2555 : แพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • 2558 : วุฒิบัตรความชำนาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
วันอาทิตย์ 12:00 - 16:00
วันพุธ 14:00 - 17:00
วันศุกร์ 14:00 - 17:00
อีเมล : info@navavej.com
เบอร์โทรศัพท์ : 1507

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ