ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนวเวช เราเตรียมพร้อมการทำงาน 24 ชั่วโมง ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉินวิกฤติ และการรับส่งต่อผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ที่มีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมือในการช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงและครบถ้วน มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และให้บริการแยกเป็นสัดส่วน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ด้วยมาตรฐานระดับสากล


เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


บริการของเรา

  • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีระบบทางด่วนพิเศษ (Fast Track) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มีอาการเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
  • ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service ในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบแรงดันลบ (Negative Pressure)
  • บริการเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ป่วย โดยรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Ambulance) รถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (Mobile CCU) โดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือแพทย์ที่ครบครัน
     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
พญ.ทานตะวัน จอมขวัญใจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.ชรินธร บุญยงค์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุธี อินทรชาติ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธนากร เจนบวรกิจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.เจษฎา พุ่มศรีสวัสดิ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์