ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนวเวช เราเตรียมพร้อมการทำงาน 24 ชั่วโมง ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉินวิกฤติ และการรับส่งต่อผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ที่มีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมือในการช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงและครบถ้วน มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และให้บริการแยกเป็นสัดส่วน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ด้วยมาตรฐานระดับสากล


เวลาทำการ

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


บริการของเรา

  • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีระบบทางด่วนพิเศษ (Fast Track) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มีอาการเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
  • ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service ในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบแรงดันลบ (Negative Pressure)
  • บริการเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ป่วย โดยรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Ambulance) รถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (Mobile CCU) โดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือแพทย์ที่ครบครัน
     

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
พญ.ทานตะวัน จอมขวัญใจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ. กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.ชรินธร บุญยงค์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.สุธี อินทรชาติ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธนากร เจนบวรกิจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์
นพ.เจษฎา พุ่มศรีสวัสดิ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลแพทย์