ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลนวเวช ได้นำวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ การผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เรามีทีมแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

 • โรคทางศัลยกรรมทั่วไป
 • ก้อนที่อวัยวะภายใน หรือเนื้องอกของอวัยวะ
 • มะเร็งลำไส้
 • ไส้ติ่งอักเสบ
 • เส้นเลือดขอด
 • นิ่วในถุงน้ำดี
 • ต่อมลูกหมากโต
 • ปัสสาวะแสบขัด มีเลือดปน ปวดท้องน้อย
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.วิบูลย์ ชัยยะมงคล
ศัลยกรรมทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.ปุณวัฒน์ จันทรจำนง
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ข้อมูลแพทย์
นพ.ศุภวัฒน์ พันธุ์พิมานมาศ
ศัลยศาสตร์-เวชบำบัดวิกฤต
ข้อมูลแพทย์
นพ.ณัฐพล อภิกิจเมธา
ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง
ข้อมูลแพทย์
นพ.พีรดนย์ สาเพิ่มทรัพย์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา
ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง
ข้อมูลแพทย์
รศ.นพ.เทิดภูมิ เบญญากร
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.นิธิคุณ บุญอิ้ง
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านม
ข้อมูลแพทย์
นพ.ประภากร ก๋งอุบล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์