ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลนวเวช ได้นำวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ การผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เรามีทีมแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

 

เวลาทำการ

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 

บริการของเรา

 

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  รองรับการผ่าตัดเร่งด่วย ภายใน 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง 

 • การผ่าตัดผ่านกล้อง (ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดในช่องท้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน เป็นต้น)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องต่อมไทรอยด์
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเส็นประสาทซิมพาทีติก 
 • ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง ก้อนในทรวงอกและปอด 

 

ศัลยกรรมตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 

 • การผ่าตัดเนื้องอกในตับ เนื้องอกทางเดินน้ำดี เนื้องอกในตับอ่อน
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

 

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • รักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะด้วยการส่องกล้อง และการสลายนิ่ว เช่น PCNL, URS, ESWL
 • รักษาต่อมลูกหมากผ่านกล้อง พร้อมเทคนิคการรักษาสมัยใหม่ เช่น การรักษาด้วยไอน้ำ การรักษาด้วยเลเซอร์
 • รักษาก้อนเนื้องอกไต ต่อมหมวกไต ต่อมลูกหมาก โดยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง
 • การวิเคราะห์สาเหตุ และรักษาภาวะปัสสาวะผิดปกติด้วย urodynamic study เช่น ปัสสาวะเล็ดราด กลั้นไม่อยู่ ปัสสาวะลำบาก ติดเชื่อบ่อย ๆ

 

ศัลยกรรมทางเส้นเลือด 

 • การรักษาเส้นเลือดขอดที่ขา แบบไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคนิค Endovenous Varicose Veins
 • รักษาเส้นเลือดแดงโป่งพอง และความผิดปกติของหลอดเลือดดำในอุ้งเชิงกราน
 • การผ่าตัดสร้างพอร์ตสำหรับการฟอกเลือดล้างไต พอร์ตสำหรับให้เคมีบำบัด
 • โรคหลอดเลือดส่วนปลายขาตีบตันในผู้ป่วยแผลเบาหวาน

 

ศัลยกรรมทางพลาสติก 

 • การผ่าตัดเสริมความงาม
 • การบาดเจ็บที่ใบหน้าขากรรไกร
 • การผ่าตัดแก้ไขจากการบาดเจ็บ

 

ศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ

 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม และการเสริมสร้างเต้านมใหม่
 • การผ่าตัดโรค และมะเร็งต่อมไทรอยด์แบบส่องกล้อง
 • การผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์

 

ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก 

 • การผ่าตัดผ่านกล้องของมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • การวินิจฉัย และการรักษาด้วยการส่องกล้องในรูลำไส้ใหญ่
 • การรักษาริดสีดวงทวารหนักด้วยเทคนิค RFA (การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง หรือ Radiofrequency ablation)

 

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ประยุทธ แสงเทียน
ศัลยกรรมทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
นพ.วิบูลย์ ชัยยะมงคล
ศัลยกรรมทั่วไป
ข้อมูลแพทย์
รศ.นพ.เทิดภูมิ เบญญากร
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์
นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช
ศัลยกรรมเต้านม
ข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ.ปุณวัฒน์ จันทรจำนง
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ข้อมูลแพทย์
นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านม
ข้อมูลแพทย์
นพ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.ภคพล ใสสะอาด
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.พีรดนย์ สาเพิ่มทรัพย์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์
นพ.ณัฐพล อภิกิจเมธา
ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง
ข้อมูลแพทย์
พญ.รับพร สุขพาณิช
ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ
ข้อมูลแพทย์